pfbulgaria.org
Европейска среща 2014
На 10-13 март, 2014 г. в Амстердам се проведе Европейска среща 2014 (European Summit 2014) на членовете на PFI, чийто домакин бе Prison Fellowship Nethernads. Събитието представлява първoто от поре…