pezeshkin.ir
هفته 36 بارداری
هفته 36 بارداری:کودک شما چگونه تغییر می کند؟ وزن کودک شما هر روز زیاد می شود، تقریبا روزی ۳۰ گرم. وزن او حدود ۲۷۰۰ گرم است و حدود ۴۸٫۲ سانتی متر طول دارد. موهای کرک مانند