pezeshkin.ir
نشستن های ممتد فواید ورزش را خنثی می کند
نشستن های ممتد فواید ورزش را خنثی می کند:به گزارش پزشکین به نقل از کتاب کاله؛ حتما هشدارهای ترسناک درباره خطرات زیاد نشستن برای سلامتی را شنیده‌اید. اگر شغلتان شامل پشت-میز-نشینی زیاد است ولی ورزش