pezeshkin.ir
توصیه های بهداشتی در مصرف و خرید تخم مرغ
توصیه های بهداشتی در مصرف و خرید تخم مرغ:ترجیحاً نسبت به خریداری تخم‌مرغ بسته‌بندی‌شده توسط واحدهای مجاز (دارای پروانه بهره‌برداری از سازمان دامپزشکی کشور) اقدام کنید و در صورت خرید تخم‌مرغ غیربست