pezeshkin.ir
اطلاعاتی درباره بانداژ هوشمند و کاربرد آن
اطلاعاتی درباره بانداژ هوشمند و کاربرد آن:این گروه تحقیقاتی در عرض ۱۲ ماه یک آزمایش را رهبری نمودند و در آن از یک بانداژ سه بعدی هوشمند استفاده کردند. این باند از شبکه بیسیم ۵G و حسگرهایی به اندازه