pezeshkin.ir
اثر کدام یک بهتر است ژلوفن یا ایبوپروفن
اثر کدام یک بهتر است ژلوفن یا ایبوپروفن:ژلوفن یکی از قوی ترین مسکن هایی است که در این موارد به کار می رود. در واقع، ژلوفن نوعی داروی ضد التهاب غیراستروئیدی است که در درمان و کاهش دردها و التهاب ه