pezeshkin.ir
اثرات مفید روزه بر جلوگیری از ابتلا به قند خون
اثرات مفید روزه بر جلوگیری از ابتلا به قند خون:بر اساس این یافته‌ها، محققان پژوهش جدیدی را برای مطالعه در مورد آثار روزه گرفتن طولانی مدت در پیش‌دیابتی‌ها آغاز کردند. این پژوهش شامل مردان و زنان پیش‌دیا