pezeshkin.ir
آموزش نحوه یاد دادن آداب معاشرت به کودکان
آموزش نحوه یاد دادن آداب معاشرت به کودکان:شایسته است کودکانتان عفت کلام داشته باشند و از بیان بعضی کلمات خجالت بکشند. در معاشرت با دیگران والدین می‌توانند کودکانشان را عادت دهید تا با احترام به اشخ