petronews.pl
Ostatnie godziny płockiej nocy terroru
Hitlerowcy wzmocnili na terenie miasta swe patrole, wymuszając na ludności podporządkowanie się okupacyjnym zarządzeniom, by zabezpieczyć wycofujące się wojska przed dywersją i odwetem, zatem każdy nieopatrzny ruch mógł zakończyć się tragedią. A jakże trudno było w tym czasie zachować zimną krew; 17 stycznia lotem błyskawicy Płock obiegła wiadomość o wyzwoleniu Warszawy, a już dzień późniejCzytaj Dalej