petrakrantzlindgren.se
Nio saker som (vissa) lärare gör, som bidrar till att mobbningen i skolan fortgår
Så här i början av skolåret pågår ett intensivt värdegrundsarbete i många skolor. Målet är att eleverna skall vara trygga och trivas i skolan och därmed också har förutsättningar för att ta in kuns…