petrakrantzlindgren.se
Framtidens färdigheter
Barn = medarbetare Förälder = chef Ja, så tänker jag faktiskt att det är. Mina föreläsningar, kurser och texter handlar i grund och botten inte om relationer mellan barn och föräldrar, de handlar o…