petrakrantzlindgren.se
Tjat, hot och mutor fungerar! Eller?
Vilken sorts barn vill du fostra? Svaren jag får när jag ställer den här frågan till olika föräldrar jag möter är likartade. De allra flesta föräldrar har en önskelista på egenskaper de vill ge sin…