pesukim.org
מהו אותו שור שהקריב אדם הראשון שהיתה לו קרן אחת במצחו? - על שלושה דברים
שלום לכולם, האם מישהו מאתנו ראה שור שיש לו קרן אחת במצחו, על פני האדמה או בספרות המקצועית? אם על שאלה זו ניתן להשיב בשלילה, ניתן לשאול את השאלה הבאה, אם כן על מה מדברת מסכת עבודה זרה (דף ח' … להמשיך לקרוא ←