perfumewiki.net
Енфлораж
Енфлоражът е най-старата от техниките за производство на парфюми. Използвана е за получаване на парфюмни масла от крехки цветя като жасмин, тубероза или портокалови цветчета. Днес тази техника е по…