perfumewiki.net
Бобова тонка – опияняващия дъх на Южна Америка
Бобовата тонка са семената на Dipterih Odorata, бобово растение от сем. Fabaceae. Бобовата тонка е често срещана съставка в благоуханията и се е използвала като ароматна добавка към тютюни за подоб…