peppis.se
World Wide Knit in Public Day
Världsstickardagen 10/6-17, så jag fortsatte lite med, men tyvärr vart de bara några varv på varje. (håll över bilden, för att veta vad de ska bli).