pemer.net
Media och autism/asperger… återigen…
Ja, alla har ju sett och hört eländet. ”Vad som kan hända med autistiska personer är att man blir fixerad vid exempelvis att döda.” ”Har man de här diagnoserna fungerar man ju int…