pemer.net
Vad är autism?
Nick Walkers definition, Hur många websidor har en avdelning kallad ”Vad är autism?” eller ”Om autism”? Hur ofta behöver organisationer, professionella, forskare och andra i…