pee-lr.org
VCCI muốn ưu đãi thuế cho tất cả chủ thể nhập linh kiện ôtô - Hệ thống website tin tức
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có một văn bản góp ý về dự thảo chính sách thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện ôtô và ôtô đã qua sử dụng. Trước đó, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các cơ quan xin ý kiến đóng gópRead More