pee-lr.org
Ngâm măng trong hóa chất để có thể ‘chuyên dụng cho ’ dân TP.HCM - Hệ thống website tin tức
Măng sau khi được ngâm hóa chất xong sẽ được đóng gói tải về TP.HCM bán cho một số chợ manh mối . Măng luộc ế ẩm vì dân sợ vàng ô Phát hiện dùng hóa chất Trung Quốc nhằm mục đích là tẩy trắng măng tươi 7/9 dòng măng tươi có chất vàng ôRead More