payan20.ir
سواد رسانه ای در کشورها | سایت تخصصی دانلود پایان نامه - همه رشته ها
5-3-1-2 آفریقای جنوبی: اولین کنفرانس ملی در زمینه سواد رسانه ای در سال 1990 برگزار شد. سواد رسانه ای در آفریقا بیشتر بر ارزش ها و اصولی مثل نگرش های انتقادی دست می گذارد، که مرتبط با اصول و ارزش های جامعه دموکراتیک است.( ویکی پدیا، 2010: 3-2) در آفریقای جنوبی، آموزش رسانه ای به منظور ارتقا سطح آموزش عمومی مورد استفاده قرار گرفت در حالیکه در برخی از کشورهای انگلیسی زبان، مانند اسکاتلند و استرالیا، آموزش رسانه ای به مثابه بخشی از آموزش مهارت های زبانی محسوب می شد (سپاسگر، 1384: 119). 6-3-1-2 ژاپن: سواد رسانه ای در کشور ژاپن، تا سال 1980 به صورت بسیار مختصر و در مطالعات محدود پیگیری می شد. اما از سال 1992، پس از ترجمه کتاب "سواد رسانه ای" در ژاپن این مفهوم به صورت تازه تری وارد مطالعات رسانه ای این کشور شد. چنانکه در سال 1999، انجمن ملی "سازمان های رادیویی و تلویزیونی" نظامی را برای عملیاتی کردن مفهوم سواد رسانه ای تدوین کرد. در سال های اخر نیز تلاش های بسیاری برای آموزش سواد رسانه ای پیرامون رسانه های جدید مانند اینترنت، ماهواره و... صورت گرفته است. ژاپن، این مفهوم سواد رسانه ای را برای