pavenafoundation.or.th
มูลนิธิปวีณาฯ ทำบุญครบรอบ 18 ปี ทอดผ้าป่าการกุศลหารายได้ในการดำเนินงานช่วยเหลือสังคม ผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมงานกว่า 500 คน
มูลนิธิปวีณาฯ ทำบุญครบรอบ 18 ปี ทอดผ้าป่าการกุศลหารายได…