pavenafoundation.or.th
พลเมืองดีร้อง “ปวีณา” ด.ช.วัย 8 เดือน เลือดคั่งในสมองต้องนอนไอซียู หลังเกิดเหตุแม่บุญธรรมบอกลูกตกที่นอน ด้านแม่แท้ๆสุดเศร้า ไม่มีเงินเดินทาง จึงขอให้มูลนิธิปวีณาฯ รับจาก จ.มหาสารคาม เข้าดูอาการลูก และขอให้ นางปวีณาฯ ประสานตำรวจค้นหาความจริง
พลเมืองดีร้อง “ปวีณา” ด.ช.วัย 8 เดือน เลือดคั่งในสมองต้…