patuvashtochitalishte.bg
Деветнадесето ТВ предаване на Пътуващото читалище БАЩИНО ОГНИЩЕ
За деветнадесето ТВ предаване Пътуващото читалище тръгва в 3:30 и се отправя на дълго пътуване към Тутракан.