patrykpolewiak.pl
Szukanie ludzi do projektu (bez budżetu)
Jedną ze składowych prowadzenia projektu na większą skalę jest pozyskiwanie ludzi na odpowiednie stanowiska, którzy będą mogli odciążyć nas lub zrealizować elementy, których my nie będziemy w stani…