paszportdoeksportu.pl
Programy proeksportowe - nowe informacje - Paszport do Eksportu
8 czerwca 2015 r. PARP przedstawił programy proeksportowe na lata 2014-2020, ich założenia i cele, koszty kwalifikowane, nowości.