paszportdoeksportu.pl
Pierwsze dotacje już wkrótce - Paszport do Eksportu
Pierwsze dotacje przyznane zostaną w ramach PO PC. Na środki na wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw trzeba będzie jeszcze nieco poczekać.