pasjonforjul.se
Enda et ikon har forlatt oss.
2016 har så langt tatt fra oss allerede litt for mange ikoner, men hadde enda et kort i ermet. Vi har mistet George Michael nå, alt for ung! Alt for tidlig. “Last Christmas” får en litt…