pasjonforjul.se
Tanker om adventskalender på TV
SVT lager ny adventskalender hvert eneste år, og det er unntaksvis at de sender reprise av en adventskalender på tv. I Norge virker det som hvert femte eller sjette år lages det ny kalender og inni…