pasjonforjul.se
Første utdrag fra Den store Nisseboken
Dessverre kan dere se langt etter at jeg rentav scanner inn sidene, boken er jo beskyttet av opphavsrett. Men jeg kan jo resensere inneholdet for dere! Boken er det vi nerder ville kalt en “M…