parstabligh.org
دستگاه ضبط صدا مینی توشیبا-دستگاه ضبط مخفی
دستگاه ضبط صدا مینی توشیبا-دستگاه ضبط مخفی | دستگاه ضبط صدا-دستگاه ضبط صدا مینی توشیبا به نسبت دستگاه شنود از ابعاد بسیار کوچکتری برخوردار هست تقریبا میشود گفت ۳ عدد دستگاه ضبط صدا به اندازه یک دستگاه سیمکارتی هستندابتدا دستگاه ضبط صدا مخفی را به مدت ۴ ساتعت شارژ خواهید کردسپس دکمه روشن ان را به سمت جلو حرکت داده تا دستگاه فعال شوددستگاه ضبط صدا دارای سنسور حساس به صدا میباشد یعنی هر گاه صدا در محیط ایجاد شود به صورت اتوماتیک فعال میشودبنابراین هنگامی که سکوت است دستگاه شارژی مصرف نخواهد کردتفاوت دستگاه شنود با دستگاه ضبط صدا :دستگاه شنود در حالت استند بای دو روز شارژ نگه میدارد در طول این مدت شما میتوانید ۳ ساعت صدا را بشنویددستگاه ضبط صدا در حالت استند بای ۳ روز شارژ نگه میدارد در طول این مدت ۲۰ ساعت صدا را ذخیره میکند دستگاه شنود یک فضای ۳۰ متر مربعی را پوشش میدهددستگاه ضبط صدا یک فضای ۴۰ تا ۵۰ متر مربعی را پوشش میدهدقیمت = توافقی