pardrosudarbu.lv
SIA “Par Drošu Darbu” pārsertifikācija saskaņā ar ISO 9001:2015 - Darba drošība
20.08.2018 esam veiksmīgi pārsertificējuši uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu saskaņā ar ISO 9001:2015 standarta un 2008. gada 8. septembra MK noteikumu “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” prasībām.