pardis24clinic.ir
بلعیدن دندان شیری خطرناک است؟ - کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی پردیس
افتادن دندان شیری اتفاقی است که نشان از بزرگ شدن کودک دارد. بلعیدن دندان شیری اتفاق رایجی است که برای بسیاری از کودکان رخ می دهد.