pardis24clinic.ir
ژنژیوکتومی: جراحی بیماری های لثه - کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی پردیس
عده زیادی از افراد به خصوص کسانی که بهداشت دهان و دندان خود را رعایت نمی کنند دچار بیماری های لثه هستند. در این شرایط ژنژیوکتومی می تواند اثرات بیماری پریودنتال را بهبود ببخشد. این روش می تواند روند بیماری را معکوس کند.