pardis24clinic.ir
روش های توقف تحلیل لثه و معکوس کردن بیماری - کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی پردیس
اگر دچار تحلیل لثه هستید، به دندانپزشک مراجعه کنید تا درمان انجام شود. مسواک و نخ دندان از روش های توقف تحلیل لثه هستند اما روش های دیگری هم وجود دارد.