pardis24clinic.ir
پوسیدگی دندان شیری: آنچه باید بدانید - کلینیک دندانپزشکی شبانه روزی پردیس
آیا باید دندان شیری پوسیده را پر کرد؟ آنها که در نهایت خود به خود می افتند، آیا باید خطر پوسیدگی دندان شیری جدی گرفته شود؟ جواب هر دو این سوالات بله است.