paralympic.org.pl
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Warszawa, 14.03.2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 16-30.03.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”. Postępowanie z dnia 06.03.2019 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów