paralympic.org.pl
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Warszawa, 13.03.2019 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 15.03.2019 r. do 22.03.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”. Postępowanie z dnia 05.03.2019 r. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci: L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania