pantallescreatives.cat
Tecnologia per combatre el Zika: Panell Matamosquits - Pantalles Creatives
Les agències publicitàries brasileres NBS i OOH Posteroscope han instal·lat un parell de panells publicitaris especials a Rio de Janeiro que de fet no publiciten res, però que són de gran utilitat! Aquests panells han estat dissenyats per atraure i matar el mosquit Aedes aegypte, que és el vector portador del virus Zika, i evitar d’aquesta manera …