pano.vn
Bật mí công thức tạo nên một quảng cáo trên taxi hiệu quả
Làm thế nào để thiết kế được một quảng cáo trên taxi hiệu quả, công thức nào chuẩn để những designer có thể áp dụng khi thiết kế maquette?