panahsazeh.com
کانکس ویلایی
کانکس ویلایی: یکی از پرمخاطب ترین نوع کانکس ها، کانکس ویلایی است. این نوع کانکس معمولا با توجه به نیاز کاربر، ذدر اندازه های مختلف ساخته می شود.بدنه ی اسکلتی آن توسط جوش با الکترود به هم متصل می شود که از استحکام قابل قبولی برخوردار است. نمای بیرونی کانکس ویلایی بنا به خواسته ی مشتری میتواند از جنس سنگ، PVC ، کامپوزیت و ... باشد.