panahsazeh.com
کانکس با طراحی و رنگ آمیزی متفاوت - پناه سازه
برخی از کانکس ها هستند که باید طراحی های خاص یا رنگ آمیزی های متنوعی بر روی آنها قرار بگیرد مثلا نگهبان از یک فضای پارک کودک و ..... ممکن