panahsazeh.com
جنس کانکس
یکی از مهم ترین مسائل در مورد ساخت کانکس، جنس کانکس و انتخاب متریال مناسب، متناسب با کاربردی که دارد، می باشد. بی شک جنس کانکسی که برای اتاق مدیریت در نظر گرفته