paletrang.com
فراخوان «همه ما مهاجریم»
مهاجرت، بخش جداناپذیری از تاریخ بشر به حساب می‌آید. قرن‌هاست مردم در پی یافتن شغل بهتر و شرایط اجتماعی مناسب‌تر در حال مهاجرت هستند. بسیاری از مهاجرت‌های امروزی به‌دنبال فرآیند جهانی شدن اقتصاد پیش می‌آیند. با این حال شرایط مهاجران هر چه باشد، آن‌ها را به امید یافتن چیزی بهتر و متفاوت‌تر، از مسافر به …