paktin.com
[Tarihin İzleri] Restorasyon yahut kökünü kazımak?
Ayasofya’da süregiden “restorasyon” ile üst kattaki tırabzanlar ve duvarlardaki tüm yazılar ve grafitolar, hepsi, mermer zımparasıyla kazınmıştı. Bir tek, ünlü “Halvdan bura…