paktin.com
GQ: Freelancer’ın yırtma rehberi
Normal şartlar altında serbest çalışmak harika görünüyor olabilir ama acaba Türkiye şartlarında karşımıza nasıl tablo çıkıyor? Bir zamanlar tüm yerli dizilerde en az bir “serbest meslek sahibi” kar…