paktin.com
Gennaration: zarfa değil, mazrufa bak: dijital ortamda içerik ve marka
Dijital iletişim, reklam disiplininin yoğun etkisi altında gelişimini sür-dürüyor. Dijital reklam ajansları, bir yandan son derece yaratıcı ve interaktif ‘banner’lar geliştirirken, diğer yandan Hai…