padinaflower.com
گیاهان در باغ ایرانی ، زینت بخش ، معنا دهنده و معطر در فضاهای باغ ایرانی
باغ های ایرانی از پرآوازه ترین باغ های تاریخی هستند که گیاهان در باغ ایرانی نقطه عطفی برای واقعی بودن این تعریف به شمار می روند.