ozgur.se
Brenizermetoden: Bokeh panorama
I det här inlägget tänkte jag experimentera lite och försöka förklara vad The Brenizer Method är, hur man kan använda den och en enkel version av hur det fungerar. Märk väl att det här är min tolkn…