ozbband.com
Filipinos Matter to Jesus
Makinig Dito sa Kwento ni Jesus Christ Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. ( Juan 14:6 ) Naparito ako upang ang …